Khóa học trang bị những kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin, máy tính. Cũng như giúp sinh viên làm quen với bộ xử lý dữ liệu văn phòng Microsoft Word và Microsoft Excel.