Học phần đại học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị kinh doanh, Du lịch.