Khóa học "Thương mại điện tử trong du lịch" dành cho các học viên ngành "Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành" trình độ thạc sĩ.